,

Stoomtreinen in de duinen

Bornia

50 jaar geleden reden de stoomtreinen in de duinen van Katwijk

Op 17 juni 1972 reed stoomlocomotief nummer 1 Marijnke met het Borniarijtuig en enkele groene banken voor het eerst met passagiers door de Katwijkse duinen. Jan Pellenbarg is de grootste naam achter het ontstaan van ons museum. Hij nam in 1969 het initiatief om te komen tot exploitatie van historisch smalspoormaterieel. Niets voor niets draagt de toegangsweg tot het Valkenburgse Meer zijn naam. In 1968 stuitte Jan Pellenbarg op het bestaan van het smalspoornetwerk in de duinen. Deze lijnen bleken toe te behoren aan het waterleidingbedrijf. Het smalspoornetwerk met een spoorwijdte van 700 mm werd gebruikt voor het vervoer van uiteenlopende materialen. De toenmalige directie van het waterleidingbedrijf ging akkoord met het berijden van dit netwerk met onze eigen tractiemiddelen. Als tegenprestatie zouden Jan en de andere pioniers van het eerste uur onderhoudswerkzaamheden verrichten.

Nu 50 jaar later, in het weekend van 18 en 19 juni a.s., zal stoomlocomotief nummer 1 met het Borniarijtuig weer ingezet worden. Ditmaal voor ritten langs de oevers van het Valkenburgse Meer. Iedereen die aan de kassa kan aantonen dat hij of zij geboren is in 1972, en dit jaar 50 jaar is of wordt, mag gratis mee met de trein.

 

Stoomtrein in de duinen