Organisatie

Stoomtrein Katwijk Leiden

Onder de naam Stoomtrein Katwijk Leiden exploiteren de Nederlandse Smalspoorweg Stichting en de Stichting Nationaal Smalspoor een museum en een spoorlijn in Valkenburg ZH.

Doelstelling

Stoomtrein Katwijk Leiden heeft bovenal een museumfunctie. Dat wil zeggen dat beheer en behoud van de collectie de belangrijkste doelstelling is. Daaruit volgt de even belangrijke publieksfunctie, die zich uit in het exploiteren van een statisch museum in combinatie met een spoorlijn waarop een deel van de collectie in rijdende staat wordt getoond. Afgeleid van deze twee doelstellingen is het bieden van een vrijetijdsbesteding aan mensen van diverse leeftijden en het in stand houden van oude ambachten als stoommachinist, locomotievensmid etc.
We streven naar kwaliteit. Stoomtrein Katwijk Leiden is de grootste en oudste organisatie in Nederland die zich specifiek heeft toegelegd op het behoud van dit smalspoormaterieel. De collectie behoort niet alleen tot de grootste ter wereld, maar vormt ook een goede afspiegeling van de terreinen waarop het smalspoor ooit actief was. In de loop der jaren hebben wij ons ontwikkeld tot een volwaardig museum dat erkenning heeft gekregen als geregistreerd museum. De bovenstaande doelstellingen komen dan ook terug in ons mission statement:

Stoomtrein Katwijk Leiden is een volwaardig museum dat een deel van het Nederlands nationaal erfgoed beheert en exposeert. Zij doet dit nadrukkelijk door een museum te combineren met een smalspoorlijn in bedrijf. Zij wil een toonaangevende organisatie zijn die voortdurend streeft naar verbetering. Zij wil haar bijdrage leveren aan de recreatiefunctie in de Randstad. Zij wil haar organisatie, haar museale collectie en het totale product op een zodanig peil brengen en houden dat dit aansluit bij de hoge eisen die in Nederland aan een ‘geregistreerd museum’ worden gesteld.

Onze gehele collectie is geregistreerd in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed dat met medewerking van het Ministerie van OCW onder auspiciën van de Stichting Mobiele Collectie Nederland is opgesteld. De collectie vormt daarmee een onderdeel van de Collectie Nederland.

Wij onderschrijven ICOM-definitie van een museum: “Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst. die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.”

Onze organisatie groeit gestaag en bestaat momenteel uit circa 150 vrijwilligers die in leeftijd variëren van 16 tot 86 jaar. Ook de leiding bestaat geheel uit vrijwilligers, die naast hun bestuurlijke taak ook actief zijn in de uitvoering. Alle werkzaamheden worden onbetaald verricht.

 

Vragen? Mail of bel ons.