Nieuwe voorzitter bestuur Stichting Nationaal Smalspoor

Per 1 januari 2022 draagt Pieter van der Ham de voorzittershamer over aan René le Clercq. Decennialang is Pieter hèt gezicht van Stoomtrein Katwijk Leiden geweest. Onder zijn voorzitterschap heeft Stoomtrein Katwijk Leiden een enorme groei doorgemaakt. Wij zijn Pieter heel veel dank verschuldigd.

Gelukkig blijft Pieter actief voor Stoomtrein Katwijk Leiden als adviseur voor het bestuur en als projectleider. Aan het begin van het nieuwe rijseizoen, in april 2022 en met de heropening van het binnenmuseum zullen we op een feestelijke wijze terugkijken op zijn voorzitterschap.