Het kabinet heeft op dinsdag 11 mei besloten dat musea en erfgoed met een publieksfunctie op basis van reservering op 1 juni open mogen als bezoekers kaartjes vooraf kopen, zodat er gestuurd kan worden op de 1,5 meter afstand. Wij zijn nu bezig met de voorbereidingen om ons museum in te richten volgens de voorwaarden die zijn opgenomen in het Coronaprotocol van de Museumvereniging. Ook werken we aan een reserveringssysteem. Als alles volgens plan verloopt, is zaterdag 6 juni onze eerste rijdag.

Tot die datum zijn ook geen arrangementen mogelijk. Wel kun je reserveren voor een latere datum. Mochten de coronamaatregelen verlengd worden, dan vervallen de reserveringen en brengen wij daarvoor geen kosten in rekening.

Wel hebben we nu al besloten om alle geplande evenementen voor dit jaar te schrappen, met uitzondering van de Sinterklaasritten en de Winterstoomritten. Onder deze omstandigheden tijd en geld investeren in evenementen die mogelijk niet doorgaan, is niet verstandig. Bovendien is het tijdens onze evenementen drukker dan op een normale rijdag en zou dat tot problemen kunnen leiden als de anderhalvemeter-maatregel nog steeds geldt.