Ontdek het museum

Uitbreiding: Het doe- en ontdekpark

Buitenmuseum Deel 2 | Het doe- en ontdekpark

In de komende jaren realiseren wij een uitbreiding van ons bestaande Buitenmuseum. Het wordt een plek waarin voor onze jonge bezoekers het doen en ontdekken centraal staat.

Al 54 jaar actief
Stoomtrein Katwijk Leiden is al jaren een begrip in de regio. Het museum trekt inmiddels zo’n 35.000 bezoekers per jaar en is daarmee een belangrijke toeristische trekpleister. En de bezoekers blijken ook vaak terug te komen. Een treinrit achter een van de oude stoomlocomotieven langs het Valkenburgse Meer is niet de enige reden voor een bezoek. Ook het in 2022 volledige vernieuwde Binnenmuseum is een grote trekpleister. In het museum heet Meneer Oving, handelaar in smalspoormaterieel in Rotterdam, de gasten welkom en nodigt ze uit voor een ontdekkingstocht. De prachtige expositie en de speelmogelijkheden voor kinderen maken het tot een gewilde plek waar museumbezoekers lang verblijven. Op het gezellige plein in het museum is het altijd druk met bezoekers die hier genieten van de koffie en appeltaart met slagroom.

Voor het sfeervolle station staat de stoomtrein gereed voor een treinrit rond het gehele Valkenburgse Meer. Vanuit de trein is er een prachtig uitzicht op het mooie groene gebied tussen Wassenaar, Katwijk en Leiden. Ook kan een tweede treinrit op een open trein worden gemaakt naar het museumdepot; een schatkamer vol locomotieven en wagens. Het unieke Buitenmuseum (een openluchtmuseum rond het thema smalspoor) wordt druk bezocht. Met hun smartphone kunnen kinderen een speurtocht maken waarbij Meneer Oving hun gids is. Hier kunnen ze door alle gebouwen tussen de locomotieven lopen en ook de tuinderij bezoeken waar vaak een gezond hapje klaar staat zoals druiven of komkommers. Uniek is dat alles is inbegrepen in de toegangsprijs. En sinds 2022 wordt ook de Museumkaart geaccepteerd.

De uitbreiding
In september 2023 zijn we begonnen met het bouwrijp maken van een terrein van 0,7 hectare waarop de uitbreiding van het Buitenmuseum komt. Net als in Buitenmuseum Deel 1 wordt hierin weer een deel van de grote collectie getoond in een authentieke omgeving. Maar dit nieuwe deel is nog veel meer gericht is op de kinderen. De wens van veel kinderen om zelf machinist te zijn, kan hier in vervulling gaan op de 300 meter lange spoorbaan waarop zij zelf mogen rijden. In de speeltuin kunnen zij graven en een eigen spoorbaan bouwen.

Tijdens een ontdekkingstocht in de mijngang ontdekken ze hoe met smalspoortreinen op ondergrondse spoorbanen van vele kilometers lang de kolen en mijnwerkers werden vervoerd.

In deze uitbreiding komt een 125 jaar oude militaire schietschijvenloods waarin smalspoormaterieel is te zien dat vroeger door het leger gebruikt werd.

In de uitbreiding van het Buitenmuseum komt ook een terrein waarop de grote graafmachines aan het werk kunnen om de kipwagens met grond te vullen. Op speciale dagen worden hier demonstraties gegeven met de dragline, de excavateur en met kipwagentreinen. Hier staat ook de oude salonwagen waar de machinist van de stoomlocomotief vroeger met zijn gezin woonde.

Bij de speeltuin is een gezellig terras met een mooi uitzicht over het speelterrein en het Buitenmuseum.

Het Buitenmuseum Deel 2 krijgt de volgende onderdelen:

  • Een 300 meter lange spoorbaan waarover kinderen zichzelf kunnen voortbewegen.
  • Een speeltuin rond het thema smalspoor.
  • Een gezellig terras waar op drukke dagen ook iets te drinken of te eten kan worden gekocht.
  • Een 50 meter lange mijngang waarin de grote collectie ondergronds smalspoormaterieel kan worden bewonderd.
  • Een demonstratieterrein voor de vele graafmachines die vroeger gebruikt werden om de kipwagentreinen met grond te vullen.
  • De oude schietschijvenloods van het Infanterieschietkamp Harskamp waarin smalspoormaterieel van het Nederlandse leger is te zien.
  • Een overkapping waaronder de lange kipwagentreinen droog kunnen staan en makkelijk kunnen worden ingezet voor demonstraties op de grote spoorbaan rond het Valkenburgse Meer.

Hoe gaan wij het doen
De uitbreiding van het Buitenmuseum wordt nu na vele jaren van voorbereiding gerealiseerd. Net als altijd wordt bijna al het werk uitgevoerd door de meer dan 150 vrijwilligers van het museum. Talloze materialen zijn de afgelopen jaren verzameld die straks hun plaats vinden in deze uitbreiding. In het voorjaar van 2023 werden de handtekeningen gezet onder een contract met de gemeente Katwijk over het gebruik van het terrein, wat het startsein was voor dit project.

Ondanks dat veel werk door de vrijwilligers wordt gedaan en al veel materialen zijn verzameld, vraagt deze uitbreiding een behoorlijke hoeveelheid geld. Het 0,7 hectare grote terrein moet geschikt worden gemaakt als museumterrein onder meer door de aanleg van kabels, leidingen, drainage en bestrating.

De overkapping voor kipwagens en de jaar 125 oude schietschijvenloods moeten herbouwd worden, waarvoor funderingen gemaakt moeten worden. De mijngang is zeker een van de leukste onderdelen van dit park maar vraagt de nodige techniek om bezoekers hier de beleving te kunnen bieden van een ondergrondse tocht. Voor de kinderspoorbaan en het speelterrein moeten speciale speeltoestellen worden aangeschaft die moeten voldoen aan wettelijke eisen en vragen om een keuring. Ook het terras met verkoopgelegenheid en toiletvoorziening is een behoorlijke investering. Net als bij eerdere projecten zal de eigen inbreng van de Stoomtrein Katwijk Leiden in de vorm van materialen, geleverde arbeid en machines meer dan 50 % van de projectomvang dekken. Voor een bedrag van ruim 180.000 euro ex. BTW moeten externe financiële middelen gevonden worden.

Jij kunt ons helpen!

Wij roepen je graag op om dit unieke project financieel te steunen. Dat kan door een bijdrage te storten op ons bankrekeningnummer NL 46 RABO 0364 6166 01 van de Stichting Nationaal Smalspoor onder vermelding van ‘Buitenmuseum Deel 2’. Wij zijn een culturele ANBI dus giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Bedrijven bieden wij graag gelegenheid voor sponsoring waarbij een passende tegenprestatie mogelijk is. Wil je het project ter plekke komen bekijken of wil je meer informatie van de projectleider, neem dan contact op via ons e-mailadres info@stoomtreinkatwijkleiden.nl.

DOWNLOAD HIER DE FOLDER

Buitenmuseum Deel 2