Donkere wolken boven onze spoorlijn

Valkenburg-ZH, vrijdag 9 maart – Begin februari van dit jaar verscheen de ‘Integrale ruimtelijke verkenning gebied tussen Katwijk en Wassenaar’ die de gemeenten Katwijk en Wassenaar onlangs gezamenlijk hebben laten opstellen en waarin ook een toekomstvisie is gegeven voor het recreatiegebied Valkenburgse Meer. We zijn verheugd dat daarin ook onze wens is ingetekend, een verlenging van de spoorlijn over het voormalige vliegveld. Dat is goed nieuws!
Maar … in dit plan is daarnaast een groot deel van onze huidige spoorlijn rond het Valkenburgse Meer geschrapt om plaats te maken voor woningen en bedrijven. Dat laatste kunnen en willen wij niet accepteren!

Integrale ruimtelijke verkenning
In deze verkenning maken ons museumdepot en de spoorlijn daar naar toe, plaats voor een kantorenpark. Een bezoek aan het museumdepot per open trein is een vast onderdeel voor onze bezoekers. Ook de spoorlijn langs de Wassenaarse Wetering verdwijnt. Hier zouden luxe woningen gebouwd moeten gaan worden. Dat betekent ook dat het onmogelijk wordt om de spoorlijn rond het meer ooit nog te sluiten. Achter ons museum wil men het meer uitbreiden, waardoor wij op een schiereiland komen te liggen. Het is nog niet duidelijk of de eerder door de provincie toegezegde uitbreiding van ons buitenmuseum mogelijk is. Al met al verminderen hierdoor de attractieve mogelijkheden die wij nu aan onze bezoekers bieden, aanzienlijk. Bovendien blijft er in dit plan te weinig over van het huidige Recreatiegebied Valkenburgse Meer. Van de vier voor recreatie bestemde oevers verdwijnen er twee. Strand, parkeerplaatsen en ligweides aan de Voorschoterweg dreigen geheel te verdwijnen.

Geen continuïteit
Deze verkenning is daarmee een enorme breuk met alle eerdere plannen van de provincie Zuid-Holland. Tussen 1988 en 1992 hebben wij afspraken gemaakt met de provincie over de verplaatsing van onze museumlijn vanuit de Katwijkse Duinen naar het Valkenburgse Meer. Daarbij is afgesproken dat wij een museumdepot konden bouwen aan de Voorschoterweg (gerealiseerd in 1992), een museum en werkplaatsgebouw konden realiseren aan de Ommedijkseweg (gebouwd in 1994) en een spoorlijn rond het gehele meer konden aanleggen (voor 75% gerealiseerd in 1994). Een en ander is in 1991 vastgelegd in een bestek van de provincie voor de inrichting van het gebied.
In 2001 heeft de provincie Zuid-Holland een ‘Gebiedsvisie Valkenburgse Meer’ opgesteld. Het smalspoor is in deze visie benoemd tot hoofdthema voor dit recreatiegebied. Wij waren daar toen acht jaar gevestigd. Toen was al duidelijk dat het meer ten behoeve van de zandwinning nog zou worden uitgebreid en dat het Marinevliegkamp zou sluiten en daar woningbouw zou worden gerealiseerd. In deze Gebiedsvisie is de smalspoorlijn wederom geprojecteerd rond het gehele meer. Ook is hier al de mogelijkheid aangegeven om de spoorlijn uit te breiden met een zijtak over het terrein van het Marinevliegkamp. In deze visie uit 2001 is tevens de ruimte geboden voor uitbreiding van ons museum met een buitenmuseum. Inmiddels is het eerste deel van dit Buitenmuseum gerealiseerd. Een aanvraag voor het tweede deel ligt sinds september 2017 bij de gemeente Katwijk.

Laatste ontwikkelingen
Op donderdag 8 maart stond de Integrale Ruimtelijke Verkenning op de agenda van de Katwijkse Raad. Door haar instemming met deze Verkenning heeft de gemeenteraad de verlenging van de smalspoorlijn naar het Panbos een stuk dichterbij gebracht. Ook was men raadsbreed van mening dat het Valkenburgse Meer in zijn geheel als recreatiegebied behouden moet blijven. Een motie waarin werd vastgelegd dat er in de toekomst geen woningbouw en bedrijventerrein langs het meer mag komen, haalde het echter niet. En daardoor is het gevaar nog niet geweken.

Eigen inrichtingsplan
Hoe nu verder is de vraag. Bij de pakken neerzitten is niet onze natuur. Wij doen allereerst een beroep op de provincie. Deze heeft ooit het plan vastgesteld voor dit provinciaal recreatiegebied. De spoorlijn, een wandelpad en fietspad rond het gehele Valkenburgse Meer liggen vast in die plannen. Het is op zijn zachst gezegd merkwaardig dat, nu de provincie het beheer van het recreatiegebied overdoet aan de gemeente Katwijk, deze een groot deel van het oude plan vervangt. In een groot deel dat voor recreatie bestemd is of na beëindiging van de zandwinning voor recreatie bestemd wordt, is nu opeens woningbouw en bedrijfsterrein ingetekend. Wij hebben de provincie gevraagd daarover een uitspraak te doen.
Wij gaan samen met Brasserie Buitenhuis en andere belanghebbenden een eigen plan opstellen voor de recreatieve invulling van alle vier de oevers van het Valkenburgse Meer. Dit plan wordt gebaseerd op het originele plan van de provincie. Daarin wordt de smalspoorlijn rond het gehele meer voltooid, zoals 25 jaar geleden al is afgesproken met de provincie. Ook voor wandelaars en fietsers moet het straks mogelijk zijn om een rondje om het meer te maken. Langs de Voorschoterweg moet het recreatiegebied weer worden opgewaardeerd om in de toekomst ruimte te bieden aan het toenemend aantal recreanten. Hier moet ook de horecagelegenheid terug komen die hier tot 1995 stond. Het gebied rond het museumdepot aan de Voorschoterweg zal aantrekkelijk worden ingericht als een van de haltes van de spoorlijn. Tot slot willen wij nog dit jaar beginnen met de uitbreiding van ons Buitenmuseum waarvoor in 2017 een verzoek is ingediend bij de gemeente Katwijk.
Wij hopen dat de zandwinner en de gemeente Katwijk mee doen bij het samenstellen van dit plan. Later dit jaar kan dit plan dan door de nieuwe gemeenteraad van Katwijk worden vastgesteld.

Langs de kust drijven donkere wolken vaak over. Hopelijk gebeurt dat nu ook.

Meer weten?
Op zowel de website van de gemeente Wassenaar als die van Katwijk staat een pagina waarop de verdere procedure wordt toegelicht. Ook is van beide sites het rapport te downloaden. Dat laatste kan ook met deze link: rapport ‘Integrale Ruimtelijke Verkenning gebied tussen Wassenaar en Katwijk’.

Hieronder de persberichten die wij hebben uitgegeven:
Persbericht_Integrale Ruimtelijke Verkenning [8-3-2018]

Persbericht_Eigen plan voor het Valkenburgse Meer [9-3-2018]