• Stoomloc Pesantren 214 (Du Croo & Brauns 159/1928)

  • Stoomloc Sumberhardjo 9 (Du Croo & Brauns 81/1925) Foto: Petr Patočka

  • Simplex-railfiets model JV van Suikerfabriek Tasik Madu

  • Niet meer in gebruik zijnde suikerrietlorries

  • Gesloten goederenwagen voor het vervoer van suiker

Help mee om twee Nederlandse stoomlocomotieven terug te brengen vanuit Indonesië

We zijn er zo’n twintig jaar mee bezig geweest, maar het resultaat mag er zijn. Twee in Nederland gebouwde stoomlocomotieven komen vanuit Indonesië terug naar Nederland. Behalve de financiering van het transport naar Nederland willen we, ambitieus als we zijn, voor een van de twee locomotieven ook een nieuwe stoomketel bestellen. Om die doelen te realiseren, starten we een crowdfundingsactie.

Steun ons met een financiële bijdrage!

Nederlands fabricaat
De twee stoomlocomotieven zijn in de jaren ‘20 gebouwd door Machinefabriek Du Croo & Brauns uit Weesp. De productie was overigens bescheiden en bedroeg maar enkele honderden stoomlocs die vrijwel alle op plantages in Nederlands-Indië belandden. Onze beide locs kwamen terecht bij Javaanse suikerfabrieken. Zij trokken daar de lorries met suikerriet vanuit de suikerrietvelden naar de fabriek, maar staan inmiddels al jaren buiten dienst.

Wat komt er
Du Croo & Brauns 81/1925 is een vierassige stoomlocomotief met losse tender van 90 pk van het type Klien-Lindner. Als laatste deed ze dienst op Suikerfabriek Sumberhardjo op Noord-Java. Van de zelfde fabriek komen vijf suikerrietlorries. De andere loc, Du Croo & Brauns 159/1928, is een 80 pk Mallet-locomotief. Ze werd geleverd aan suikerfabriek Koenir van de Handels Vereeniging Amsterdam. Later verhuisde ze naar suikerfabriek Pesantren Baru. Verder komen er nog een Simplex-railfiets, ook Nederlands fabrikaat, en een gesloten wagon voor het vervoer van suiker mee.

Crowdfundingsactie
Het transport naar Nederland gaat met de kennis van nu € 60.000 kosten. Met de bouw van een nieuwe stoomketel is zo’n € 70.000 gemoeid. Totaal gaat het dus om € 130.000. Steun ons met je bijdrage!
Bijdragen ontvangen we graag op NL 71 INGB 0002 7459 76 t.n.v. Donateursfonds NSS o.v.v. Du Croo & Brauns. Vermeld s.v.p. ook je mailadres en adresgegevens, zodat we je op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen.

Belastingvoordeel
Goed om te weten is dat de NSS (Nederlandse Smalspoorweg Stichting) de status heeft van culturele ANBI. Een gift aan een culturele ANBI levert een belastingvoordeel op in de inkomstenbelasting (particulieren) of in de vennootschapsbelasting (bedrijven). Als je inkomstenbelasting betaalt, mag je 125% van de gedane gift opvoeren bij je giftenaftrek. Deze aftrek geldt voor maximaal € 5.000,- aan giften aan culturele instellingen. Betaal je vennootschapsbelasting, dan mag je 150% van de gedane gift aftrekken. Ook hiervoor geldt dat deze aftrek geldt voor maximaal € 5.000,- aan giften aan culturele instellingen.

Wil je ons met een gift steunen en heb je daar vragen over, stuur ons dan een mail: penningmeester@StoomtreinKatwijkLeiden.nl.