ANBI-SNS

Steun het werk van Stoomtrein Katwijk Leiden

Onder de naam Stoomtrein Katwijk Leiden exploiteren de Nederlandse Smalspoorweg Stichting en de Stichting Nationaal Smalspoor een museum en een spoorlijn in Valkenburg ZH.
Beide stichtingen zijn door de Belastingdienst aangewezen als culturele ANBI. Dat betekent dat ze vrijgesteld zijn van betaling van schenk- en erfrecht. Elke schenking komt dus geheel ten goede aan het museum.

Belastingvoordeel bij giften
Een gift aan een culturele ANBI levert een belastingvoordeel op in de inkomstenbelasting (particulieren) of in de vennootschapsbelasting (bedrijven). Als je inkomstenbelasting betaalt, mag je 125% van de gedane gift opvoeren bij je giftenaftrek. Deze aftrek geldt voor maximaal € 5.000,- aan giften aan culturele instellingen. Betaal je vennootschapsbelasting, dan mag je 150% van de gedane gift aftrekken. Ook hiervoor geldt dat deze aftrek geldt voor maximaal € 5.000,- aan giften aan culturele instellingen. Meer informatie hierover vind je op de website van de Belastingdienst.

Wil je ons steunen met een gift en heb je daar vragen over, stuur ons dan een mail aan  penningmeester@StoomtreinKatwijkLeiden.nl.

Stichting Nationaal Smalspoor

Statutaire naam:Stichting Nationaal Smalspoor
Statutaire zetel: Gemeente Katwijk
Oprichtingsdatum: 29-09-1988
Adres: Jan Pellenbargweg 1, 2235 SP Valkenburg ZH
Activiteiten SBI-code: 91021- Musea
Doelstelling: De stichting heeft ten doel om in nauwe samenwerking met de Nederlandse Smalspoorwegstichting (NSS) een museum en een museumspoorweg voor (Nederlands) smalspoormaterieel te exploiteren, en dit materieel te verwerven, ten toon te stellen, in rijvaardige staat te (doen) herstellen en houden en te laten rijden op deze museumspoorweg en verder alles te verrichten dat met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord en ten algemene nutte, als bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956.
KvK: 41167757
RSIN/ Fiscaal nr: 8007 62 502
Bestuurders: René le Clercq (voorzitter), Louis van Duijvendijk (secretaris), Johan Koning ter Heege (penningmeester), Gerard de Graaf (conservator), Ap Hoogendoorn (lid).
Beloningsbeleid: De Stichting Nationaal Smalspoor drijft volledig op haar vrijwilligers. Ook het bestuur en de dagelijkse leiding wordt geheel verzorgd door vrijwilligers. Geen enkele vrijwilliger ontvangt een vergoeding voor geleverde prestaties.

Statuten Stichting Nationaal Smalspoor

Beleidsdocumenten

Jaarverslag 2022 (pdf)
Jaarverslag 2021 (pdf)
Beleidsplan 2020-2025 (pdf)

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten is te vinden in de rubriek Uit de werkplaats die is opgenomen in ons kwartaalblad Smalspoor.

Vragen? Mail of bel ons gerust.