ANBI-NSS

Steun het werk van Stoomtrein Katwijk Leiden

Onder de naam Stoomtrein Katwijk Leiden exploiteren de Nederlandse Smalspoorweg Stichting en de Stichting Nationaal Smalspoor een museum en een spoorlijn in Valkenburg ZH.
Beide stichtingen zijn door de Belastingdienst aangewezen als culturele ANBI. Dat betekent dat ze vrijgesteld zijn van betaling van schenk- en erfrecht. Elke schenking komt dus geheel ten goede aan het museum.

Belastingvoordeel bij giften
Een gift aan een culturele ANBI levert een belastingvoordeel op in de inkomstenbelasting (particulieren) of in de vennootschapsbelasting (bedrijven). Als je inkomstenbelasting betaalt, mag je 125% van de gedane gift opvoeren bij je giftenaftrek. Deze aftrek geldt voor maximaal € 5.000,- aan giften aan culturele instellingen. Betaal je vennootschapsbelasting, dan mag je 150% van de gedane gift aftrekken. Ook hiervoor geldt dat deze aftrek geldt voor maximaal € 5.000,- aan giften aan culturele instellingen. Meer informatie hierover vind je op de website van de Belastingdienst.

Wil je ons steunen met een gift en heb je daar vragen over, stuur ons dan een mail aan  penningmeester@StoomtreinKatwijkLeiden.nl.

Nederlandse Smalspoorweg Stichting

Statutaire naam:
Nederlandse Smalspoorweg Stichting
Statutaire zetel: Gemeente Katwijk
Oprichtingsdatum: 30-11-1970
Adres: Jan Pellenbargweg 1, 2235 SP Valkenburg ZH
Activiteiten SBI-code: 91021- Musea
Doelstelling: De stichting heeft ten doel om in nauwe samenwerking met de Stichting Nationaal Smalspoor (SNS) (Nederlands) historisch smalspoormaterieel en bijbehorende documentatie te verwerven, te archiveren en te documenteren en te (doen) restaureren, – dit materieel in het Nationaal Smalspoor Museum van de SNS in Katwijk ten toon te (doen) stellen en door de SNS op haar eigen of andere museumspoorwegen te doen exploiteren en alles te verrichten dat met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord en ten algemene nutte, als bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956.
KvK: 41197930
RSIN / Fiscaal nr: 8167 63 276
Bestuurders: Gerard de Graaf (voorzitter), Ap Hoogendoorn (secretaris), Johan Koning ter Heege (penningmeester), Kees Plug (lid), Richard Schild (lid), John Stuivenberg (lid).
Beloningsbeleid: De Nederlandse Smalspoorweg Stichting drijft volledig op haar vrijwilligers. Ook het bestuur en de dagelijkse leiding wordt geheel verzorgd door vrijwilligers. Geen enkele vrijwilliger ontvangt een vergoeding voor geleverde prestaties.

Statuten Nederlandse Smalspoorweg Stichting

Beleidsdocumenten

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen
NSS Activiteitenverslag 2022
Jaarverslag 2021
Beleidsplan 2020-2025 (pdf)
Collectieplan 2019-2025 (pdf)

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten is te vinden in de rubriek Uit de werkplaats die is opgenomen in ons kwartaalblad Smalspoor.

Vragen? Mail of bel ons gerust.